نمایش 1–36 از 54 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر کنید

ست 2عددی مرشام ومشکی + پایه سرامیکی اشانتیون

5,300,000 تومان
این ست پیپ به همراه پایه از برند پترسون با ارزش 450ت به عنوان مورد مناسبی جهت خرید پیشنهاد می

Spigot B10 Sand Amber

تومان تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Dublin sand 2017-03

2,100,000 تومان
1.طول پیپ:       126mm
2.ارتفاع کاسه :     39mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     31mm
 1. طول پیپ :     126mm
 2. ارتفاع کاسه :   39mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    31mm

Dublin rustic 2017-B10

2,100,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Dublin smooth 2017-999

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       142mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         42mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     33mm
 1. طول پیپ :     142mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        42mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    33mm

Killarney B11

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Patrick day 2018-106

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       162mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     162mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Patrick day 2018-304

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       114mm
2.ارتفاع کاسه :     46mm
3.قطر بزرگ:         36mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     35mm
 1. طول پیپ :     114mm
 2. ارتفاع کاسه :   46mm
 3. قطر بزرگ:        36mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    35mm

Patrick day 2018-31

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       144mm
2.ارتفاع کاسه :     41mm
3.قطر بزرگ:         31mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     26mm
 1. طول پیپ :     144mm
 2. ارتفاع کاسه :   41mm
 3. قطر بزرگ:        31mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    26mm

Patrick day 2018-03

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       126mm
2.ارتفاع کاسه :     39mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     31mm
 1. طول پیپ :     126mm
 2. ارتفاع کاسه :   39mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    31mm

Patrick day 2018-606

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       149mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         40mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     149mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        40mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Patrick day 2018-408

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       159mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       22mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     159mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      22mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Patrick day 2018-999

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       142mm
2.ارتفاع کاسه :     40mm
3.قطر بزرگ:         42mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     33mm
 1. طول پیپ :     142mm
 2. ارتفاع کاسه :   40mm
 3. قطر بزرگ:        42mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    33mm

Patrick day 2018-120

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       154mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:         36mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     42mm
 1. طول پیپ :     154mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        36mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    42mm

Patrick day 2018-338

2,850,000 تومان
1.طول پیپ:       121mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         32mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     121mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        32mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

Jekyll & Hyde 106

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       162mm
2.ارتفاع کاسه :     49mm
3.قطر بزرگ:         38mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     162mm
 2. ارتفاع کاسه :   49mm
 3. قطر بزرگ:        38mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Cara black B11

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Cara black B10

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Cara black 338

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       121mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         32mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     121mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        32mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm