نمایش 1–36 از 802 نتیجه

نمایش 9 24 36
فیلتر کنید

پیپCurve 3335وان + استند چوبی اشانتیون

3,000,000 تومان
 
1.طول پیپ:       133mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     133mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

 

پیپEmpire Sand 521 + استند چوبی جدید

3,750,000 تومان
1.طول پیپ:       146mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         34mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     32mm
 1. طول پیپ :     146mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        34mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    32mm

ست 2عددی مرشام ومشکی + پایه سرامیکی اشانتیون

5,300,000 تومان
این ست پیپ به همراه پایه از برند پترسون با ارزش 450ت به عنوان مورد مناسبی جهت خرید پیشنهاد می

پیپCurve 3334وان + استند چوبی اشانتیون

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       146mm
2.ارتفاع کاسه :     46mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     38mm
 1. طول پیپ :     146mm
 2. ارتفاع کاسه :   46mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    38mm

پیپCurve 3331وان + استند چوبی اشانتیون

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       142mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     142mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

پیپ Cocoon rustic + کیسه توتون اشانتیون

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       132mm
2.ارتفاع کاسه :     61mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     132mm
 2. ارتفاع کاسه :   61mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    36mm

Spigot B10 Sand Amber

تومان تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

Formula 2304

2,250,000 تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Star 521

1,125,000 تومان
1.طول پیپ:       180mm
2.ارتفاع کاسه :     39mm
3.قطر بزرگ:         30mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     30mm
 1. طول پیپ :     180mm
 2. ارتفاع کاسه :   39mm
 3. قطر بزرگ:        30mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    30mm

Smart 914

1,125,000 تومان
برند فرانسوی چاکوم از سال 1825 برایر را با طی کردن پروسه تولید با دقت بالا به پیپ تبدیل میکند.

TM 1775

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       144mm
2.ارتفاع کاسه :     46mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     144mm
 2. ارتفاع کاسه :   46mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Mignon black 1560

1,500,000 تومان
1.طول پیپ:       110mm
2.ارتفاع کاسه :     38mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       18mm
5.عمق آتشگاه:     28mm
 1. طول پیپ :     110mm
 2. ارتفاع کاسه :   38mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      18mm
 5. عمق آتشگاه:    28mm

Chambord

3,375,000 تومان
1.طول پیپ:       135mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     135mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

Savene 871

1,880,000 تومان
1.طول پیپ:       150mm
2.ارتفاع کاسه :     43mm
3.قطر بزرگ:         48mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     150mm
 2. ارتفاع کاسه :   43mm
 3. قطر بزرگ:        48mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    46mm

Light 916

1,500,000 تومان
برند فرانسوی چاکوم از سال 1825 برایر را با طی کردن پروسه تولید با دقت بالا به پیپ تبدیل میکند.

Pirate 127

2,625,000 تومان
1.طول پیپ:       145mm
2.ارتفاع کاسه :     46mm
3.قطر بزرگ:         39mm
4.قطر کوچک:       15mm
5.عمق آتشگاه:     37mm
 1. طول پیپ :     145mm
 2. ارتفاع کاسه :   46mm
 3. قطر بزرگ:        39mm
 4. قطر کوچک:      15mm
 5. عمق آتشگاه:    37mm

Maya 863

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       142mm
2.ارتفاع کاسه :     48mm
3.قطر بزرگ:         35mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     142mm
 2. ارتفاع کاسه :   48mm
 3. قطر بزرگ:        35mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

Panthere 185

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       154mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:         37mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     154mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        37mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm