پیپCurve 3335وان + استند چوبی اشانتیون

3,000,000 تومان
 
1.طول پیپ:       133mm
2.ارتفاع کاسه :     47mm
3.قطر بزرگ:         46mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     133mm
 2. ارتفاع کاسه :   47mm
 3. قطر بزرگ:        46mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

 

پیپEmpire Sand 521 + استند چوبی جدید

3,750,000 تومان
1.طول پیپ:       146mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         34mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     32mm
 1. طول پیپ :     146mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        34mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    32mm

ست 2عددی مرشام ومشکی + پایه سرامیکی اشانتیون

5,300,000 تومان
این ست پیپ به همراه پایه از برند پترسون با ارزش 450ت به عنوان مورد مناسبی جهت خرید پیشنهاد می

پیپCurve 3334وان + استند چوبی اشانتیون

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       146mm
2.ارتفاع کاسه :     46mm
3.قطر بزرگ:         47mm
4.قطر کوچک:       21mm
5.عمق آتشگاه:     38mm
 1. طول پیپ :     146mm
 2. ارتفاع کاسه :   46mm
 3. قطر بزرگ:        47mm
 4. قطر کوچک:      21mm
 5. عمق آتشگاه:    38mm

پیپCurve 3331وان + استند چوبی اشانتیون

3,000,000 تومان
1.طول پیپ:       142mm
2.ارتفاع کاسه :     45mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       mm
5.عمق آتشگاه:     34mm
 1. طول پیپ :     142mm
 2. ارتفاع کاسه :   45mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      mm
 5. عمق آتشگاه:    34mm

پیپ Cocoon rustic + کیسه توتون اشانتیون

1,950,000 تومان
1.طول پیپ:       132mm
2.ارتفاع کاسه :     61mm
3.قطر بزرگ:         45mm
4.قطر کوچک:       17mm
5.عمق آتشگاه:     36mm
 1. طول پیپ :     132mm
 2. ارتفاع کاسه :   61mm
 3. قطر بزرگ:        45mm
 4. قطر کوچک:      17mm
 5. عمق آتشگاه:    36mm

Spigot B10 Sand Amber

تومان تومان
1.طول پیپ:       140mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         41mm
4.قطر کوچک:       20mm
5.عمق آتشگاه:     41mm
 1. طول پیپ :     140mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        41mm
 4. قطر کوچک:      20mm
 5. عمق آتشگاه:    41mm

پیپEmpire Sand 553 + استند چوبی جدید

3,750,000 تومان
1.طول پیپ:       132mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     mm
 1. طول پیپ :     132mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:         mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    mm

پیپ سال 2011 + استند چوبی اشانتیون

3,750,000 تومان
1.طول پیپ:       160mm
2.ارتفاع کاسه :     50mm
3.قطر بزرگ:         44mm
4.قطر کوچک:       19mm
5.عمق آتشگاه:     40mm
 1. طول پیپ :     160mm
 2. ارتفاع کاسه :   50mm
 3. قطر بزرگ:        44mm
 4. قطر کوچک:      19mm
 5. عمق آتشگاه:    40mm

پیپEmpire Sand 552 + استند چوبی جدید

3,750,000 تومان
مدل امپراتوری و کلاسیک Empire با یک حلقه نیکل ساده و کاسه ای سندبلاست طراحی شده است